XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych już za nami.

Kilka bardzo intensywnych dni wykładów i nabierania sił na kolejny rok pracy. Nasza konferencja to możliwość zdobycia jeszcze większej wiedzy, ale także wymiany doświadczeń i konsultowania jej na szczeblu ogólnopolskim wśród wybitnych osobistości opieki paliatywnej i hospicyjnej. Ruch hospicyjny w Polsce jest bardzo ważny dlatego podczas otwarcia towarzyszyli nam:

 • Vicewojewoda Śląski Pan Robert Magdziarz
 • Starosta Częstochowski Pan Krzysztof Smela
 • W imieniu Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka Pani Grażyna Stramska-Świerczyńska – Naczelnik Wydziału Zdrowia
 • Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Pani Zofia Małas
 • Viceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr n. med. Jacek Kozakiewicz
 • Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dr n. med. Beata Guzak
 • Przedstawiciel Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Pan Wojciech Mika
 • Kierownik Delegatury NFZ w Częstochowie Małgorzata Leszczyńska
 • Prorektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. prof. UJD Grażyna Rygał
 • W imieniu Rzecznika Praw Pacjenta Pana Bartłomieja Łukasza Chmielowca wiceprzewodnicząca Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia dr n. biol. Anna Zielińska
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej dr hab. n. med. prof. UMP Wojciech Leppert
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej – mgr Izabela Kaptacz oraz konsultanci wojewódzcy
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
 • Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego dr hab.n.med. Marzena Samardakiewicz
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej dr hab. n. med. prof. UMK Małgorzata Krajnik
 • Dyrektor Naczelny Dzieła Socjalnego Communio In Christo Pan Norbert Arnold i Pani Ewa Bochynek
 • Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie lek. med. Zbigniew Brzezin
 • Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Pani Barbara Płaza
 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Pani Małgorzata Mruszczyk
 • Prezes Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie Pan Dariusz Jadczyk
 • Prezes Stowarzyszenia AMAZONKI Pani Elżbieta Markowska
 • W imieniu Posła RP Mariusza Trepki – Pani Angelika Pstonka

Dziękujemy za objęcie Patronatami:

Patronat honorowy:

 • Ministerstwo Zdrowia
 • Wojewoda Śląski
 • Marszałek Województwa Śląskiego
 • Starostwo Powiatu w Częstochowie
 • Prezydent Miasta Częstochowy
 • Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Naczelna Izba Lekarska
 • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej
 • Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
 • Arcybiskup Metropolita Częstochowski
 • Przeor Jasnej Góry – o. Marian Waligóra

Patronat merytoryczny:

 • Paliative Medicine in Practice

Patronat medialny:

 • TVP 3 Katowice
 • Radio Katowice
 • Medycyna Praktyczna
 • Magazyn Pielęgniarki i Położnej OSOZ
 • Tygodnik Katolicki Niedziela
 • Apostolstwo Chorych

Dziękujemy za udział i już dziś zapraszamy na XXV – Jubileuszową Konferencję, która odbędzie się w dniach 21-23 stycznia 2021 roku w Częstochowie.