ORGANIZATOR GŁÓWNY:


 
 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:


KOMITET NAUKOWY:

Przewodnicząca:
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden–Gałuszko

Vice Przewodnicząca/y:
mgr Izabela Kaptacz
dr hab. n. med. Wojciech Leppert, prof. UMP

Sekretarz:
mgr Katarzyna Mucha

Członkowie:
dr n. med. Marcin Janecki

mgr Anna Kaptacz

dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK

Senator RP dr Ryszard Majer

prof. dr hab. Jacek Męcina

dr n. o zdr. Agata Panas

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska

dr inż. Iwona Rutkowska

dr hab. n .med. Marzena Samardakiewicz

dr n. med. Jolanta Warzycha

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący:
mgr Artur Kaptacz

Vice Przewodnicząca:
mgr Anna Kaptacz

Sekretarz:
mgr Marta Kachel

Członkowie:
Bartosz Bednarek

mgr Aneta Długosz

mgr inż. Dagmara Jarosik

mgr Izabela Kaptacz

Ewa Kluska

Monika Kołodziejczyk

mgr Beata Kozak

mgr Katarzyna Mucha

mgr Magdalena Nemsz

mgr inż. Rafał Nemsz

mgr Agata Olszewska

mgr Krzysztof Petryków

lek. Jacek Rogalski

dr inż. Iwona Rutkowska

Joanna Wolna