REGULAMIN KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ

 1. Organizatorem Konferencji Naukowo-Szkoleniowej jest Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Częstochowa ul. Krakowska 45a.
 2. Na Konferencji wykładowcami będą specjaliści z zakresu medycyny paliatywnej, opieki paliatywnej, psychologii, fizjoterapii, teologii praktykujący w jednostkach opieki paliatywnej i ruchu hospicyjnym.
 3. Warunkiem udziału w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie automatycznego formularza zgłoszeniowego lub karty zgłoszenia uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej zgodnie z wybranym pakietem nie później niż 7 dni od dnia rejestracji.
 4. Koszt uczestnictwa (w zależności od wyboru pakietu) pokrywa uczestnik.
 5. Opłata konferencyjna w kwocie 700 PLN (do 30.11.2019 r.), 800 PLN (od 01.12.2019 r.) obejmuje:
 • udział w sesjach plenarnych i sesjach warsztatowych
 • 2 noclegi ze śniadaniem (z 16.01/17.01.2020 r. i z 17.01/18.01.2020 r.)
 • wyżywienie i przerwy kawowe zgodne z programem (lunch 17.01. i 18.01.2020 r., kolacja 16.01. i 17.01.2020 r.)
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 1. Opłata konferencyjna w kwocie 600 PLN (do 30.11.2019 r.), 700 PLN (od 01.12.2019 r.) obejmuje:
 • udział w sesjach plenarnych i sesjach warsztatowych
 • wyżywienie i przerwy kawowe zgodne z programem (lunch 17.01. i 18.01.2020 r., kolacja 16.01. i 17.01.2020 r.)
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 1. Opłata konferencyjna w kwocie 400 PLN (do 30.11.2019 r.), 500 PLN (od 01.12.2019 r.) obejmuje:
 • udział w sesjach plenarnych i sesjach warsztatowych
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 1. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do umieszczenia w tytule przelewu danych umożliwiających jego identyfikację, a po uiszczeniu opłaty przez Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT.
 2. Zgłaszanie uczestnictwa: Rejestracja uczestników odbywać się będzie po wypełnieniu karty zgłoszenia uczestnictwa na stronie internetowej (www.hospicjum-czestochowa.pl) lub odsyłając kartę zgłoszenia uczestnictwa e-mailem na adres e-mailowy: sekretariat@hospicjum-konferencja.pl lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej ul. Krakowska 45a, 42-202 Częstochowa, lub fax-em na telefonu 34-360-54-91. Warunkiem rejestracji jest wypełnienie danych obowiązkowych.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji (w formie pisemnej – poczta, e-mail, fax) do 04.01.2020 r. nie pobieramy żadnych opłat.
 4. Ważne terminy:
 • Termin nadsyłania streszczeń i prezentacji do akceptacji przez Komitet Naukowy: 15 listopada 2019 r.
 • Termin zgłaszania uczestnictwa: do 11 stycznia 2020 r.
 • Rozpoczęcie konferencji: 16 stycznia 2020 r.
 • Zakończenie konferencji: 18 stycznia 2020 r.
 1. Obecność na całej Konferencji uprawnia uczestnika do otrzymania certyfikatu.
 2. Organizator zapewnia przerwy na kawę zgodnie z programem.