PROGRAM MERYTORYCZNY *

Program konferencji

*Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia niewielkich zmian w programie.