II Komunikat

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu naukowego i organizacyjnego serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XXIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, która odbędzie się w Częstochowie w dniach 16-18 stycznia 2020 roku. Tematem przewodnim konferencji będą słowa Świętego Jana Pawła II: „Nie lękajcie się prawdy.”

Do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy pielęgniarki, lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych, duszpasterzy, wolontariuszy, studentów, doktorantów oraz wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Wykłady i warsztaty prowadzą eksperci i praktycy zaangażowani w ruchu hospicyjnym i opiece paliatywnej. Tematyka konferencji dotyczyć będzie terapii medycznych u kresu życia, następstw ich zastosowania albo zaniechania, leczenia bólu i innych objawów towarzyszących chorobie przewlekłej, żywienia chorych w opiece paliatywnej, komunikacji z chorym i jego rodziną, wsparcia psychologicznego, duchowego i społecznego oraz dylematów etycznych i praw pacjenta.

Konferencja każdorazowo skupia ponad 300 uczestników. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, współorganizatorami Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.

Przewodnictwo naukowe nad Konferencją objęła prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko. Podczas konferencji odbędzie się również Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej (16.01.2020 r. godz. 12:00) oraz Pielgrzymka Hospicjów Polskich na Jasną Górę (18.01.2020 r. godz. 7:30). Nadchodzącą konferencję ponownie organizujemy dla Państwa w Hotelu Arche****, przy ul. Oleńki 20 www.hotelczestochowa.com, w bliskiej lokalizacji Jasnej Góry.

Szczegółowe informacje o konferencji publikowane będą na stronie: www.hospicjum-konferencja.pl, archiwum z poprzednich konferencji: archiwum.hospicjum-konferencja.pl

Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia w Częstochowie.